تصویر
بیشتر
محصول
امتیاز
قیمت
ماوس TSCO TM668W
بی سیم
0.0 از 0 دیدگاه
 • نوع اتصال : بی سیم از طریق دانگل USB
 • نوع رابط : پورت USB
 • نوع حسگر : اپتیکال
 • محدوده دقت : 800 تا 1600
 • قابلیت کارکردن با هر دو دست : بله
 • :
ماوس XP product M694B
XP product M694B mouse
0.0 از 0 دیدگاه
 • نوع اتصال : با سیم
 • نوع رابط : پورت USB
 • نوع حسگر : اپتیکال
 • محدوده دقت : 800 تا 1600
ماوس Royal R-M201
Royal R-M201 mouse
0.0 از 0 دیدگاه
 • نوع اتصال : با سیم
 • نوع رابط : پورت USB
 • نوع حسگر : اپتیکال
 • محدوده دقت : 800 تا 1600
ماوس dell MS116
DELL Optical Mouse MS116
0.0 از 0 دیدگاه
 • نوع اتصال : با سیم
 • نوع رابط : پورت USB
 • نوع حسگر : اپتیکال
 • محدوده دقت : 800 تا 1600
 • قابلیت کارکردن با هر دو دست :بله
 • دوستان ماوس اورجینال می باشد :
ماوس تسکو مدل TM 212
TSCO TM 212 MOUSE
0.0 از 0 دیدگاه
 • نوع اتصال :با سیم
 • نوع رابط : پورت USB
 • نوع حسگر : اپتیکال
 • محدوده دقت : 800 تا 1600
 • قابلیت کارکردن با هر دو دست : بله
ماوس D-NET
D-NET MOUSE
0.0 از 0 دیدگاه
 • نوع اتصال : با سیم
 • نوع رابط : پورت USB
ماوس LION
LION MOUSE
0.0 از 0 دیدگاه
 • وع اتصال :بی‌سیم
 • نوع رابط :پورت USB
 • نوع حسگر :اپتیکال
 • قابلیت کارکردن با هر دو دست :بله
ماوس Banda B200
Banda B200 Mouse
0.0 از 0 دیدگاه
 • نوع اتصال :بی‌سیم
 • نوع رابط :پورت USB
 • نوع حسگر :اپتیکال
 • قابلیت کارکردن با هر دو دست :بله
ماوس beyond BM-1080
beyond BM-1080 mouse
0.0 از 0 دیدگاه
 • نوع اتصال : با سیم
 • نوع رابط : پورت USB
 • نوع حسگر : اپتیکال
 • محدوده دقت : 800 تا 1600
 • قابلیت کارکردن با هر دو دست :بله
 • :
ماوس XP product w430c
XP product w430c mouse
0.0 از 0 دیدگاه
 • نوع اتصال : بی سیم (از طریق دانگل USB)
 • نوع رابط : پورت USB
 • نوع حسگر : اپتیکال
 • محدوده دقت : 10 متر
 • :
ماوس TSCO TM 264N
tsco TM264N mouse
0.0 از 0 دیدگاه
 • نوع رابط : پورت USB
 • نوع حسگر : اپتیکال
 • محدوده دقت : 800 تا 1600
 • قابلیت کارکردن با هر دو دست : بله
 • :
ماوس Havit MS858GT
Havit MS858GT Mouse
0.0 از 0 دیدگاه
 • نوع اتصال : بی سیم
 • نوع رابط : دانگل USB
 • نوع حسگر : اپتیکال
 • محدوده دقت : 800 تا 1600
 • قابلیت کارکردن با هر دو دست : بله
 • :
نسخه نمایشی