مانیتور

تصویر
بیشتر
محصول
امتیاز
قیمت
مانیتور dell FPT-1708
مربع
0.0 از 0 دیدگاه
 • مدل : FPT-1708
 • نوع مانیتور : LCD
 • ورودی تصویر : VGA
 • رزولوشن : 1024*1280
 • سایز : 17 اینچ
 • نوع پایه : ثابت
مانیتور hp lE-1711
مربع گرید B
0.0 از 0 دیدگاه
 • مدل : lE-1711
 • نوع مانیتور : LCD
 • ورودی تصویر : VGA
 • رزولوشن : 1024*1280
 • سایز : 17
 • نوع پایه :ثابت
مانیتور hp 1740
مربع
0.0 از 0 دیدگاه
 • مدل : 1740
 • نوع مانیتور : LCD
 • ورودی تصویر : VGA
 • رزولوشن :1024*1280
 • سایز : 17
 • نوع پایه :متحرک
مانیتور Dell 1909WB
dell LCD
0.0 از 0 دیدگاه
 • مدل : WB-1909
 • نوع مانيتور : LCD
 • ورودي تصوير :VGA DVI
 • رزولوشن :900*1440
 • سايز : 19
 • نوع پايه : ثابت
مانیتور HP E232
HP LED
5.0 از 10 دیدگاه
 • مدل :232-E
 • نوع مانيتور : LED
 • ورودي تصوير : VGA HDMI DP
 • رزولوشن :1080*1920
 • سايز : 23
 • نوع پايه : ثابت
مانیتور BenQ GL2250
BenQ
0.0 از 0 دیدگاه
 • مدل :2250-GL
 • نوع مانيتور : LED
 • ورودي تصوير : VGA DVI
 • رزولوشن : 1080*1920
 • سايز : 22 اینچ
 • نوع پايه : ثابت
مانیتور Lenovo T2254-PC
lenovo
0.0 از 0 دیدگاه
 • مدل : T2254-pc
 • نوع مانيتور : LED Backlight
 • ورودي تصوير : VGA HDMI DP
 • رزولوشن : 1050*1680
 • سايز : 22 اینچ
 • نوع پايه : ثابت
مانیتور LG L1718S
LG
0.0 از 0 دیدگاه
 • مدل : L1718S
 • نوع مانيتور : LCD
 • ورودي تصوير : VGA
 • رزولوشن : 1024*1280
 • سايز : 17 اینچ
 • نوع پايه : ثابت
مانیتور Dell P2213F
Dell
5.0 از 5 دیدگاه
 • مدل : P2213F
 • نوع مانيتور : LED
 • ورودي تصوير : VGA DVI DP
 • رزولوشن : 1050*1680
 • سايز : 22اینچ
 • نوع پايه : متحرک
مانیتور Dell E170SB
Dell
0.0 از 0 دیدگاه
 • مدل : E170SB
 • نوع مانيتور : LCD
 • ورودي تصوير : VGA DVI
 • رزولوشن : 1024*1280
 • سايز : 17 اینچ
 • نوع پايه : ثابت
مانیتور LG L1755ST
LG
0.0 از 0 دیدگاه
 • مدل : L1755ST
 • نوع مانيتور : LCD
 • ورودي تصوير : VGA
 • رزولوشن : 1024*1280
 • سايز : 17 اینچ
 • نوع پايه : ثابت
مانیتور LG 19M38A
LG
0.0 از 0 دیدگاه
 • مدل : 19M38A
 • نوع مانيتور : LED
 • ورودي تصوير : VGA
 • رزولوشن : 768*1366
 • سايز : 19 اینچ
 • نوع پايه : ثابت
نسخه نمایشی